Mikulášská zábava s programem souboru Radost

8. 12. 2023, 15:00 h
Městský klub důchodců Blansko

Pořádá: Městský klub důchodců Blansko

K tanci a poslechu hraje pan Jiří nečas.

Označení akce:
akce pro seniory
Pořadatel:
Městský klub důchodců Blansko

Dvorská 2
678 01 Blansko

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/mestsky-klub-duchodcu/#obsah