Přehled akcí podle kategorie „besídka“

středa 6. 3. 17:00
foto k akci: Celoškolní besídka | ZUŠ BLANSKO

Celoškolní besídka | ZUŠ BLANSKO
koncert, besídka

Základní umělecká škola Blansko

středa 20. 3. 17:00
foto k akci: Celoškolní besídka | ZUŠ BLANSKO

Celoškolní besídka | ZUŠ BLANSKO
koncert, besídka

Základní umělecká škola Blansko